Εκπτώσεις

Βακαλάος σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων (2 φιλέτα).

 


Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: