Εκπτώσεις

Γαύρος σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων.
Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: