Εκπτώσεις

Γλώσσα Ισπανίας

Συντήρηση: 0-2°C
Δυνατότητα επεξεργασίας: Φιλέτο