Εκπτώσεις

Λαβράκι Υδατοκαλλιέργειας σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων (2 φιλέτα).


Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: