Εκπτώσεις

Παλαμίδα

Συντήρηση: 0-2°C
Δυνατότητα επεξεργασίας: Φιλέτο