Εκπτώσεις

Σαρδέλα σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων .
Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: