Εκπτώσεις

Σκορπίνα σε φιλέτο

Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: