Εκπτώσεις

Σολομός σε πλευρά

Αφορά το καθαρό βάρος της μίας πλευράς.
Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: