Εκπτώσεις

Συναγρίδα σε μερίδες

Μερίδες από φρέσκια Ελληνική συναγρίδα κομμένες στο χέρι σε γραμμάρια της επιλογής σας.
Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: