Εκπτώσεις

Τσιπούρα Υδατοκαλλιέργειας

Επιλεγμένες απο μονάδες που εκτρέφουν ψάρια τηρώντας όλα τα ποιοτικά πρότυπα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Συντήρηση: 0-2°C