Εκπτώσεις

Τσιπούρα Υδατοκαλλιέργειας

Επιλεγμένη απο μονάδες που εκτρέφουν ψάρια τηρώντας όλα τα ποιοτικά πρότυπα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Συντήρηση: 0-2°C
Δυνατότητα επεξεργασίας: Φιλέτο