Εκπτώσεις

Τόνος φιλέτο

Τόνος Ελληνικής αλιείας Bluefin.

Διαθέσιμος σε επιλεγμένες περιόδους.

Συντήρηση: 0-2°C
Δυνατότητα επεξεργασίας: