Εκπτώσεις

Φαγκρί σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων (2 φιλέτα).
Συντήρηση: 0-2°C
Απόκλιση βάρους: