Εκπτώσεις

Caterpillar

- €-14,00
  • €14,00

Ψητό χέλι, ρόκα & wasabi mayo εσωτερικά, αβοκάντο & sauce από χέλι εξωτερικά.

Περιλαμβάνονται soy sauce,ginger,wasabi & chopsticks.