Εκπτώσεις

Royal roll

- €0,00
  • €0,00

Καραβίδα, σπαράγγια & ρέβα εσωτερικά, tartare τόνου & bonito flakes εξωτερικά.

Περιλαμβάνονται soy sauce,ginger,wasabi & chopsticks.