Εκπτώσεις

Sashimi block από λαβράκι

Συντήρηση: 0-2°C